Zeneismeret tanszak

„….a szolfézs a zeneértés alfája és omegája.”

                                               Kodály Zoltán

A szolfézs a zenei műveltség alapja, melynek segítségével képesek leszünk felismerni és megérteni azt, ami a zenében történik, így a zene befogadásának és művelésének örömével gazdagodunk.

Célunkat a Kodály-koncepció alkalmazásával – az éneklésre és a relatív szolmizációra alapozva – a zenei képességek sokoldalú fejlesztésével kívánjuk elérni. Ez magában foglalja a zenei írás-olvasás elsajátítását, a belső hallás kialakítását, a ritmusérzék, a zenei memória, a formaérzék fejlesztését, a stílusismeretet, melyekkel a hangszeres tanulmányokban való előrehaladást is segítjük. A zenei műveltség megszerzésével válnak növendékeink zeneértő, hangversenylátogató közönséggé.

A képzés az előképző évfolyamokkal indul, majd a 4 alapfokú évfolyam elvégzése után művészeti alapvizsgával záródik. A szolfézsoktatás csoportos formában heti 2 x 45 percben történik. Tehetséges növendékeink számára biztosítjuk a tanulmányi versenyekre, illetve a szakirányú továbbtanulásra való felkészítést.

Munkánkba betekintést nyerhetnek a szülők a Nyílt hetek óráinak látogatásával, a tanszakunk által szervezett Zenei Világnap, a Nép – és Műdaléneklő Verseny megtekintésével, valamint hallhatják szolfézs csoportjaink produkcióit több iskolai rendezvényen is.