A Zeneoktatásról

A zene eredeti szerepe szerint is társas tevékenység… aligha kell igazolni közösségformáló erejét. Kedves Érdeklődő! Ebben a blokkban szeretnénk megmutatni mindazt, ami szavakba önthető a ZENE és ZENETANULÁS rendkívül összetett világával, hatásaival kapcsolatban.

Milyen hatásai vannak a Zenetanulásnak…

A zenei nevelés képességfejlesztő hatása, a zene személyiségformáló és szorongáscsökkentő, feszültségoldó hatása kétségtelen!!! A gyermekdalok éneklése közben dolgozik a képzelet, az intellektus. Éneklés és mozgás közben a gyermek emberi kapcsolatokban való eligazodást tanul. „A magyar zenei nevelés szilárd alapja az összegyűjtött, és így megőrzött népdalkincs közös éneklése, az éneklést kísérő közös játék. Ez a közös játék fejlett egyensúlyérzéket, magabiztosságot, választási, döntési készséget, gyors reakciókat, irány-, és időérzéket kíván, s közben fejleszti az esztétikai, viselkedési és magatartás kultúrát is! Az egyensúly, a rend, a ritmus, az együtt mozdulás és dalolás harmóniája egy életre a gyerekek lelkébe ég.” „Milyen célok elérésében segít nekünk a zenei nevelés? Azt gondolom, hogy nagyon is összetett, és hasznos minél több zenei tevékenységgel megismertetni a gyerekeket. Bizonyára nem véletlen, hogy az intenzíven zenélő gyerekek többsége kiegyensúlyozott, figyelmes,és boldog kisgyerek!!!” „Az önbizalom fejlesztése nagyon nehéz, sok türelmet és óvatos próbálkozást igénylő feladatunk. A szorongó, mások előtt nehezen megnyilvánuló kisgyerekek nevelése is segíthető a közös zenélés során.” „A szókincs fejlesztésének egyik kiváló eszköze az éneklés. Nem véletlen az sem, hogy a sokat éneklő, akár a legegyszerűbb hangszeren játszó, vagy a későbbiekben zenetagozatos iskolába járó gyerekek között minimális a diszlexiás, és az iskolai helyesírási versenyen is legtöbbször ők nyernek! A nyelvtani szabályok megértése is könnyebb számukra, sőt, később az idegen nyelvek tanulása is.” Minden kézbe adott hangszer megszólaltatása rendkívül összehangolt figyelmet kíván. „Jobb és bal agyféltekénk más-más funkciót tölt be. Ezek harmonikus működéséhez mindkettőt – az érzelmes (bal) és az értelmes (jobb) agyféltekét – egyaránt aktívan használnunk kell. Neves agykutatók kutatásai alapján kijelenthető, hogy SEMMI MÁSSSAL NEM PÓTOLHATÓ a zenei tevékenység, amely a két féltekét egyszerre, és azonos intenzitással dolgoztatja!!! A jobb agyféltekénk elemez, ritmizál és komponál, a bal agyfélteke felelős az érzelmekért, így a zenében a hangulatok értelmezése, a zenemű felismerése, az érzelmi mögöttes és humor, fantázia, és belső képalkotás itt zajlik. Mivel minden zenének van ritmusa és dallama, valamint többnyire az érzelmeinkre is hatással van, ezek követéséhez folyamatosan aktív, összerendezett agyműködésre van szükségünk. Mindebből következik az igényes zenét szerető emberek lelki egyensúlya.” Logikus, globális gondolkodás: „Aki valaha tanult szolfézst vagy zeneelméletet, tudja, hogy a zene egy óriási, jól nyomon követhető, logikus rendszer. (Gondoljunk csak a hangnemek egymáshoz kapcsolódására, a szolmizációra, az ABC-s nevek rendszerére, az előjegyzések, a transzponálás, a kottaírás összefüggéseire…) Az a kisgyerek, aki sokat énekel, vagy éppen hangszeren is tanul, megtanul kottát írni és olvasni, megérti és átlátja ezt az igen összetett rendszert, általában a matematikaórán is jól teljesít.” „Nemcsak a zeneórákon, hanem például történelmi adatok, évszámok vagy matematikai táblázatok megtanulásánál hasznos lehet a ritmus és a dallam, ugyanis az éneklés sokkal jobban megmozgatja az agyat, mint bármely más cselekvés.” „Chapman szerint ha az éneklést kivesszük a gyermekek neveléséből, sokkal lassabb szellemi fejlődésre ítéljük őket. Lis Mccullough egy kutatásra hivatkozva kiemeli, hogy az ember természeténél fogva muzikális, a zene – különböző formákban ugyan, de – a társadalmi élet, a mindennapok része, a gyerek fejlődéséhez is több szinten járul hozzá: fokozza az önbecsülést, a jobb koncentrációt, a memóriát stb.” Ha zenéről, zenetanulásról beszélünk, akkor eszünkbe jutnak a következő szavak: kreativitás, rend, egyensúly, önbizalom, kifejezőkészség, szorgalom, kitartás, szereplés, önfegyelem, gondolkodás, logika, érzelem, tér és idő, közösség, közös zenélés, alkalmazkodás, játék, történelem, művészet, memória, fejlesztés, …

Kedves Szülők! Szeretettel várjuk Gyermekeiket Zeneiskolánkba, ahol már óvodás kortól kezdődően szeretnénk ahhoz hozzájárulni, hogy gyermekeik sikeres, érzelmileg kiteljesedett, önmagukat kifejezni tudó, magabiztos emberek lehessenek az élet bármely területén!