Múltunk

Visszatekintés

1946 januárjában magán-zeneiskola kezdte meg működését Szolnokon. Az államilag támogatott és a város által segélyezett intézmény a Malinovszkij út (ma: Mária út) 53. szám alatt működött. Megalapítója és megbízott vezetője Mezriczky Lajos művésztanár volt, aki saját lakásán indította meg az intézmény működését négy kollégájával együtt: Kisbocskói Ferencné és Kecskés Ödönné zongora-szakos, Mezriczkyné Czeglédi Mária hegedű-szakos és Szirmay Reginald ének-szakos nevelőkkel. Rendelkezésre állt egy kis szoba, két nagyobb szoba, egy konyha és egy kamra. Az áthallás kibírhatatlan volt. Ez a kis létszámú tantestület mintegy 150 főnyi növendéket tanított. A magán zeneiskola komoly bázisát képezte Szolnok város világháború után ébredező kulturális életének. Mind a növendékek, mind a tanárok sok koncert-szereplést vállaltak. Akkoriban ezek a hangversenyek jelentették a zenei életet Szolnokon. A koncertek – melyek színhelye rendszerint a Városi Színház volt – mindig telt házat vonzottak, emlékezetes élményhez juttatva ezzel a szereplőket is, a hallgatóságot is. 1953 A zeneiskola államosítása Az intézmény igazgatója Kóbor Antal lett. A tantestület tagjai: Merziczky Lajos zongoratanár, Kisbocskói Ferencné zongoratanár, Czitó Győzőné zongoratanár, Mezriczkyné Czeglédi Mária hegedűtanár, Meister Marcell hegedűtanár, dr. Aszódiné Chiovini Márta hegedűtanár, Varga József gordonka – gordon – viola tanár, Szirmay Reginald énektanár. Az iskola céljait két rossz, az elhagyott javakból származó zongora és két bérelt zongora szolgálta. 1954 Február 8-án a zeneiskola az előzőnél jóval alkalmasabb épületbe költözhetett a Beloiannisz út (ma: Baross Gábor út) 38. számú házba, mely korábban a Borforgalmi Vállalat használatában állott. Itt már 12 tanterem állt a zeneoktatás rendelkezésére. Az új környezetben végre szervezett és rendszeres munka indulhatott meg. Megkezdődhetett a következetes szolfézsoktatás is, amelyet szaktanárok hiányában Czitó Győzőné és Mezriczky Lajos vállaltak magukra. A tanév folyamán a Népművelési Minisztérium egy pianínót, egy gordont és gordonkát, két klarinétot, egy trombitát, egy vadászkürtöt, tíz kottatartót, ötven széket és egy zenegépet ajándékozott az iskolának. A legszükségesebb bútorokat az iskola különböző intézményektől kapta kölcsön. Az intézmény már az első tanévben három növendékhangversenyt, négy-öt tanári hangversenyt rendezett, és sok városi rendezvényen közreműködött. (fotók az iskola régi épületéről 003, 031) 1955 Bartók Béla nevének felvétele. A megtisztelő nevet a Népművelési Minisztérium adományozta az iskolának. A nevelőtestület a bartóki örökség őrzését, a hagyományápolást – a későbbiekben is – szívesen vállalt kötelességének érezte, s érzi ma is. 1975 A zeneiskola első alkalommal rendezte meg az Országos Zeneiskolai Friss Antal Gordonkaversenyt. 1976 Hagyományteremtő céllal máig tartó sorozat indult a zenei pályán továbbtanuló növendékek hangversenyének megszervezésével. 1981 December 3-án Bartók Béla születésének 100. évfordulójára szobor készült a zeneszerzőről: Simon Ferenc alkotása később a zeneiskola előtt kialakított parkba került. 1983 A jelenlegi, Réz u.1.sz. alatt található épület emeletére költözött az iskola. Az új épület földszintjén a „Napsugár” Gyermekház kapott helyet. 1985 Bérleti hangversenysorozat indult, melyet a Jeunesses Musicales magyarországi szervezetével közösen valósított meg a zeneiskola. 1986 Bartók születésének 105. évfordulója alkalmából az iskola vendége volt ifj. Bartók Béla. 1988 Az államosítás 35. évfordulójára nagyszabású jubileumi koncert került megrendezésre, melyen felléptek a zeneiskola egykori növendékei és tanárai is. 1991 A zeneoktatás feltételeinek javítása érdekében létrejött a „Zeneiskoláért Alapítvány”. 1992 Kapcsolatot teremtettünk Szolnok testvérvárosának, Reutlingennek zeneiskolájával. 1995 A szolnoki és reutlingeni zeneiskola növendékeiből alakult zenekar részt vett a IV. Európai Ifjúsági Zenei Fesztiválon. 1996 Az 50 éves évfordulót a szolnoki sportcsarnokban emlékezetes hangversennyel ünnepelte az intézmény. 1999 A Gyermekház elköltözésével a teljes épületet birtokba vehette az intézmény. A nyári zenei tábor szervezése ez évtől rendszeressé vált. 2001 A Magyar Állami Operaház bérletes előadásain az alapítvány támogatásával vehetnek részt a növendékek. A zeneiskola vállalta a megyei kamarazenei találkozó két évenkénti megrendezését. 2002 Országos Művészetoktatási Konferencia került megrendezésre Szolnokon a zeneiskola közreműködésével. 2003 Az iskolaalapító Mezriczky Lajosról ünnepség keretében zongoratermet neveztünk el. A névadót tabló méltatja, melyet az Oktatási Minisztérium „Iskolai Emlékezet” programja keretében adományozott. 2004 A szolfézs tanszak bekapcsolódott a Hungaroton Records Kft. és a MZMSz által meghirdetett Hungaroton-Hang-Játék című országos zenei játékba, ahol a válogatott csapat a megyei, majd területi döntőbe jutott. 2006 A Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Zeneművészek és Táncművészek Szakszervezete a Bartók Béla Zeneiskolát a „Magyar Művészetoktatásért” plakettel jutalmazta. Az elismerést olyan iskoláknak adományozzák, melyek évtizedeken keresztül különösen sokat tettek a magyar művészeti nevelésért, oktatásért; színvonalukkal, eredményeikkel az oktatás élvonalában tudtak maradni.