Bázisintézmény

Intézményünk a 2023-2026 közötti időszakra elnyerte az Oktatási Hivatal Bázisintézménye címet.

A Szolnoki Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskolát az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím elnyerésére kiírt pályázaton – a Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központ és a bíráló bizottság javaslatai alapján – az Oktatási Hivatal elnöke harmadik alkalommal is érdemesnek ítélte az „Oktatási Hivatal Bázisintézménye” cím viselésére.

A bázisintézmény olyan vármegyei, járási, esetleg országos szinten magas presztízsű hagyományokkal rendelkező, infrastruktúrában a feladatellátáshoz megfelelő módon felszerelt, egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, befogadó, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szakmai módszertani, szervezeti kultúrával és innovációval rendelkező, és ezt publikálni, valamint szakmai szolgáltatásként átadni képes intézmény, mely alkalmas adott területen magas színvonalú, hatékony tudásmegosztásra. Olyan intézmény, melyben a jógyakorlat eredményesen működik mesterpedagógus vagy mesterpedagógus szaktanácsadó, illetve az intézményvezető által kijelölt pedagógus közreműködésével.

Az Oktatási Hivatal Bázisintézménye cím viselése megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat.

A bázisintézmény jó gyakorlatai:

  • Szakmai napok rendezése és versenyszervezés
  • Zenei szoftverek, applikációk, digitális programok használata intézményünkben
  • Multi-percussion és ütős kamarazene – kreatívan az ütőtanszakon
  • A mozgás és a ritmusérzék fejlesztésének szerepe a (zene)tanulás támogatásában

Kapcsolattartó:

Név:                Abonyi Katalin

Telefon:          +36-20/55-44-924

E-mail:            bbzenesuli@gmail.com, bbzenesuli@bbzenesuli.hu